Starověk

Iberejci, Ligurci, Řekové, Římané a samozřejmě Galové…ve starověku prošlo touto oblastí mnoho národů, a každý z nich tu něco zanechal v kultuře, gastronomii nebo možná i ve zdejším odrůdovém bohatství révy vinné. Už starověcí Galové byli velkými milovníky vína, ovšem že by sami víno pěstovali, se s jistotou neprokázalo. Réva sice byla ve Francii přirozenou rostlinou, ale v té době z ní víno zřejmě nevyráběli. Až v roce 600 před. n.l. založili Řekové kolonii Massalie (dnešní Marsaille), vysázeli révu a obchodovali s domorodým obyvatelstvem. Diodorus Siculus v kristově době napsal: „italští kupci známí svou obvyklou chamtivostí, pohlížejí na galskou žízeň jako na dar z nebes“. Prý požadovali až jednoho otroka za jednu amforu vína! A pak, že jsou současné ceny nehorázné :-)… Římané také založili vinařskou obec Jocunditas (dnes známá jako Gigondas) jako odpočinkové místo pro II. Římskou legii.

Středověk

Podle dostupných pramenů první zmínka o víně pocházející skutečně z dnešní slavné vinařské oblasti, souvisí s katolickou církví a datuje se do roku 1157. Tehdy Geoffrey – biskup z Avignonu, nechal vysadit vinice na sever od města. Zásadní vliv na rozvoj vinařství měl pak papež Klement V., jenž byl původně biskupem z Bordeaux. O víno prý sám svědomitě pečoval. Ovšem označení du – Pape má na svědomí až jeho následovník Jan XXXII. Ten z Avignonu přesídlil do blízkého Calnernier, kde si nechal vystavět honosné sídlo obklopené vinicemi – papežský palác… který dal jméno dnes slavnému vínu Chateunef du Pape.

Novověk

Domaine de la Solitude je zřejmě jediné vinařství v apelaci, které mělo ve své rodině skutečně Papeže. Maffeo Barberini byl nejen vystudovaným právníkem a básníkem (jeho latinské básně se hojně vydávali) ale i církevním hodnostářem a v roce 1623 byl zvolen Papežem a přijal jméno Urban VIII. Zajímavostí je také to, že 

v 17. století mnoho vinařů ze Chateaunef- du- Pape exportovalo do Anglie víno ve skleněných lahvích, stejně jako vinaři z Toskánska, naopak víno z Bordeaux bylo stále dováženo a uskladňováno pouze v dřevěných sudech. Vysvětlení je pravděpodobně velmi prosté. Bordeaux bylo pro dovoz blíž a vína se prodávala ve větším množství.

Právník a vinař Baron Le Roy de Boiseaumarié (z Chateau Fortia) v roce 1923 jako první definoval jasně lokalitu a odrůdy (tehdy jich bylo 10), stupeň zralosti hroznů, vinifikaci, řez révy, maximální povolený výnos tříděním hroznů před lisováním a minimální množství alkoholu (12,5%). V podstatě to bylo z dnešního pohledu ve Francii předlohou pro pozdější AOC i v jiných oblastech. Ve třicátých letech minulého století praděda dnešního majitele Domaine de la Solitude směl lahvovat vína pod etiketou s označením Premiér Grand Cru. V tu dobu vyráběli přibližně 20.000 lahví ročně. Jako poctu těmto vínům vyrábí dnešní majitel Florent Lancon se svými strýci víno Vin de la Solitude odkazující na slavnou minulost jak původní technologií, tak i historickou lahví.

Zajímavost na závěr…

V roce 1954 došlo k mediální senzaci, protože místní obyvatelé tvrdily, že nad Chateaunef- du- Pape byly spatřeny „létající doutníky“ pravděpodobně UFO podobné létajícím talířům, a že se o jejich vína zajímaly mimozemšťané. Tehdejší politici, ve snaze zviditelnit se přijali zákon, který dovoluje létajícím doutníkům, talířům a dalším mimozemským návštěvníkům vstup do jejich vzdušného prostoru a přistání na jejich území. A tento zákon prý platí dodnes :-)…