Gigi Bianco, Langhe Nebbiolo DOC, 2009
Gigi Bianco, Barbaresco "Ovello" DOCG, 2009
Gigi Bianco, Barbaresco "Pora" DOCG, 2009
Moccagatta, Barbaresco "Basarin" DOCG, 2009
Moccagatta, Barbaresco "Bric Balin" DOCG, 2009
Moccagatta, Barbaresco "Cole" DOCG, 2009
Mauro Molino, Barolo "Gallinotto" DOCG, 2009
Parusso, Barolo "Mariondino" DOCG, 2009
Mauro Molino, Barolo "Conca" DOCG, 2009
Renato Ratti, Barolo "Conca" DOCG, 2009
Renato Ratti, Barolo "Rocche" DOCG, 2009
Parusso, Barolo "Bussia" DOCG, 2009